รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้นำข้อมูลการสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา  รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง