รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้นำข้อมูลการสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา  รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง