ผลการเปิดซองการประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

คณะกรรมการเปิดซองได้ดำเนินการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกแล้ว  จำนวน 3 ราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง