งดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็ก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านลาด ตามที่เทศบาลตำบลบ้านลาดได้เคยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สวนสุขภาพวัดใหม่ประเสริฐ และจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม เป็นประจำทุกปีนั้น เนื่องด้วยขณะนี้ สถานการณ์โควิค-๑๙ กำลังแพร่ระบาด เทศบาลตำบลบ้านลาดจึงของดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมงานวันเด็ก สำหรับปีนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านลาด
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความรักและห่วงใย จากเทศบาลตำบลบ้านลาด ขอบคุณค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง