ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด
นำเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีผู้คนแออัดและเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19
ณ สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด และโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง