ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีผู้คนแออัดและเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด นำเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีผู้คนแออัดและเป็นพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านลาด สถานีตำรวจภูธรบ้านลาด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านลาด ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ตลาดนัดสหกรณ์ ตลาดนัดสี่แยก ตลาดนัดหาดทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง