ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านลาด
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เทศบาลตำบลบ้านลาดขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องเทศบาลตำบลบ้านลาดทุกท่าน
ทุกครั้งที่ท่านออกนอกบ้าน กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนก็ตาม และกลับเข้าบ้านต้องล้างมือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและเป็นการยับยั้งเชื้อโรค และถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใด มีอาการป่วยผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ทันที หรือถ้าหากมีญาติกลับจากต่างจังหวัดให้แจ้ง อสม. ในพื้นที่ของท่านเพื่อเข้าไปคัดกรอง
เทศบาลตำบลบ้านลาดจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความรักและห่วงใย จากเทศบาลตำบลบ้านลาด
ขอบคุณค่ะ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!