ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวศรารัตน์ คุ้มครอง และ ผู้ติดรายชื่ออันดับสำรองได้แก่ นางสาวศศิประภา ม่วงน้อย โดยประกาศตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง