ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563ทั้งนี้ สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคม 2563 เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง