โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล      บ้านลาด และ มีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกทักษะในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลล้างมือให้กับสมาชิกและผู้นำสตรีตำบลบ้านลาด จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ศาลาริมน้ำ ชุมชนท่าหินพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง