ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดนัด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านลาด นำโดย จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด ร่วมกันออกหน่วยตรวจคัดกรองโรค เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณตลาดนัดสี่แยกบ้านลาด ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง