การทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บริเวณโดยรอบ วัสดุและอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทุกชิ้น  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง