ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย บริเวณหมู่ 1 - 2 ตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง