ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง