วันปิยมหาราช

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
 
ณ หอประชุมอำเภอบ้านลาด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง