ผลการดำเนินการ

Displaying 1-4 of 4 results.
สถิติการใเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2562)
สถิติการใช้บริการ ปี 2562 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2562)
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561