ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือตักผักตบและวัชพืช

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด  เรื่อง  ซื้อเรือตักผักตบและวัชพืช  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง