ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด  เรื่อง  ประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านลาด  รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง