ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางชูชีพ เทศสวัสดิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนางชูชีพ  เทศสวัสดิ์  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านลาด  โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง