ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง