รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้นำข้อมูลการสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคาและสอบราคา  รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง