ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านลาด  มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าที่ดินบริเวณสี่แยกบ้านลาด  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลาด เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อทำตลาดนัดในพื้นที่ 2 งาน 4 ตารางวา  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองคลัง  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง