รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

*** เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น "วันยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรีสากล" และประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงขอความร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง