ตรวจดูการวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด และตรวจดูการตัดต้นไม้บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด
ตรวจดูการวางท่อเมนประปา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาด และตรวจดูการตัดต้นไม้บริเวณหน้าหอประชุมอำเภอบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง