ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดแจ้งประกาศรับฟังความคิดเห้นของประชาชน กรณี เทศบาลตำบลบ้านลาดจะพิจารณาใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ประกอบกิจการผลิตอิฐบล็อก ของนางลักษิกา สีม่วง ผู้ประกอบกิจการโรงงาน อ.ซีแพค ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยบุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลบ้านลาด ภายในวันที่ 9 เมาายน 2564 เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว เทศบาลตำบลบ้านลาดจะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามมารถสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด โทรศัพท์ 032492366 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง