ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ที่รับสมัครและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ที่รับสมัครและไม่รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 4/4)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง