ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการกาเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านลาด และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง