ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด 
 
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
 
โดยรับสมัครนักเรียนช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง