ขอเวลาขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดขอประกาศเวลาขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!