เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลบ้านลาด
เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด19 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 และเปิดทำการปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง