โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV
ณ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด และมีผู้ปกครอง เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง