ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านลาด พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านลาด พ.ศ. 2563 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลบ้านลาดทุกคนทราบ ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง