ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน1ตำแหน่ง 1อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางสาวศรารัตน์  คุ้มครอง 2. นางสาวศศิประภา  ม่วงน้อย โดยวัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีการคัดเลือกรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง