รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 23 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!