จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดไม้รวกสุขาราม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดวัดไม้รวกสุขาราม และพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง