กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด
เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ “ไข่เจียวทรงเครื่อง”
เด็กๆได้เรียนรู้ประโยชน์ของไข่ ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ เด็กๆสนุกสนานกับการได้ลงมือทำไข่เจียวทรงเครื่องด้วยตนเอง และได้ลองลิ้มชิมรสอย่างเอร็ดอร่อย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง