ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างคันกั้นน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างคันกั้นน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง