สำรวจจุดเสี่ยงทำคันกันน้ำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดและเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อทำคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในงบประมาณปี ๒๕๖๔
ทั้ง ๘ หมู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง