ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้ามะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง หรือพืชผักชนิดอื่น ๆ  ด้วยเกษตรกรผู้ปลูกสินค้า มักประสบปัญหาในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก และไม่สามารถทราบราคารับซื้อล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเปรียบเทียบราคารับซื้อก่อนตัดสินใจจำหน่ายสินค้า มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านราคารับซื้ออย่างไม่เป็นธรรม หากพบว่าไม่มีการแสดงราคารับซื้อหรือมีการรับซื้อในราคาต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ โปรดแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!