ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังรายบชื่อ นางนิตยา วิบูลย์ศิริชัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!