นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด
เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านลาด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง