นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและตลาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านลาด ชั้น ๓
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง