นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ร่วมมอบของขวัญให้กับครูศูนย์เครือข่ายบ้านลาดหาดทรายที่เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด ร่วมมอบของขวัญให้กับครูศูนย์เครือข่ายบ้านลาดหาดทรายที่เกษียณอายุราชการ
 
ณ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง