การแสดงตนและยืนยันบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะกรณีบัญชีมอบอำนาจ)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ มาดำเนินการแสดงตนและยืนยันบัญชีธนาคารเพื่อเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป (เฉพาะกรณีบัญชีมอบอำนาจเท่านั้น) รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!