ประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านลาด เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!