โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด จัดกิจกรรมไหว้ครู
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความกตัญญู และระลึกในพระคุณของครู
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง