เชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาด ขอเชิญข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทสบาล รวมถึงประชาชนในตำบลบ้านลาด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านลาด หรือร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ทางแถบสัญลักษณ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล https://www.ocsc.go.th/ethics/event

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!