ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบ้านลาดได้กำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป้นประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยผู้สนใจสามารถมาสมัครสอบ ที่เทศบาลตำบลบ้านลาด ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!