การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันนี้ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด
เชิญผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านลาด ประชุมเรื่องมาตราการป้องกันโควิด-19 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง