การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านลาด รับฟังคำชี้แจงมาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด19

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง